زهرا راستگو در گفتگویی با خبرنگار مانا در بوشهر با اشاره به مواج شدن خلیج فارس از صدور هشدار دریایی سطح زرد خبر داد و اظهار داشت: هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان بوشهر تا آخر هفته جاری ۸ تیر ماه ادامه دارد. وی وزش باد متوسط تا […]

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفتگو با خبرنگار مانا در بوشهر به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در سواحل استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: از اواخر هفته جاری تا پنجم خرداد هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شده است. وی با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا […]

  فرج‌الله شکوهی‌پور در گفتگو با خبرنگار مانا در بوشهر صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با وزش باد نسبتاً شدید و گاهی بسیار شدید تا ۳۱ اردیبهشت هشدار دریایی سطح نارنجی ویژه خلیج فارس و نوار ساحلی استان صادر […]

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: در این راستا ضمن افزایش سرعت وزش باد تا ۴۰ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا تا ۲ متر افزایش یافت. فرج‌الله شکوهی‌پور، با اشاره به مواج شدن خلیج فارس از صدور […]