هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در گفتگو با مانا درباره امکان تأمین انرژی سواحل مکران از محل انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: پیشنهاد من این است که اگر یک روزی قرار شد طرح توسعه مکران اجرایی شود، یک طرح ۱۰ ساله صنعت انرژی تجدیدپذیر برای این مناطق با […]