به گزارش مرین‌پرس از بوشهر، سخاوت اسدی در جلسه شورای مدیران این سازمان اظهار داشت: درب‌های کنترل گمرکی منطقه ویژه پارس در سه نقطه سه راهی پتروشیمی و یک نقطه ورودی سه راهی شهر نخل تقی رو به روی گلزار شهدا، در نیمه دوم بهمن ماه امسال به بهره برداری […]