به گزارش مانا، کامبیز شهنی عباس‌زاده افزود: دو قفس به فاصله ۶ مایلی نوار ساحلی بندر بحرکان نصب شده است و آماده ذخیره‌سازی بچه ماهی هستند. وی اظهار داشت: جانمایی مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان نقش بسیار مهمی در توسعه آبزی‌پروری و موفقیت در سرمایه‌گذاری دارد. شهنی عباس‌زاده […]