دریادار ایرانی: فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در حوزه امنیت اقتصادی باید حضوری فعال داشت، افزود: باید با بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های علمی کشور، امنیت اقتصادی را در عمق اقیانوس‌ها با اقتدار برقرار کنیم.   به گزارش مانا، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در […]