به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر احمد محمدی‌زاده در همایش توسعه آبزی پروری خرد معیشتی با مشارکت مردم و محوریت روستاهای ساحلی در تنگستان اظهار داشت: محور این همایش، مردم هستند و برپایی این برنامه در راستای تحقق عملی شعار سال است. استاندار بوشهر به اولویت های اقتصادی سال جاری […]