به گزارش مرین‌پرس؛ مؤسسه لویدز‌لیست طی گزارشی اعلام کرد: بر اساس تحلیل مؤسسه Arrow Shipbroking در حال حاضر به نظر می‌رسد مسدود شدن مسیر‌های عبور کشتی فله در مناطق جنگی و شرایط ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش ۵۰ درصدی تردد کشتی‌های فلۀ خشک در منطق بحرانی  شده است. این مؤسسه […]