کاهش یک متری تراز دریای خزر / برگزاری همایش ژئوماتیک 1403

رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم در آن تاثیرگذار است، به‌طوری که نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از یک متر کاهش داشته است.

به گزارش مارین نیوز، علی جاویدانه امروز (یکشنبه) در سومین نشست سیاستگذاری بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۳ اظهار داشت: ۲۲ ایستگاه در سواحل شمالی و جنوبی فعال است که وضعیت جزر و مد و تراز دریا را برای یک سال آینده پیش بینی می‌کند.

وی ادامه داد: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم داریم، بیش از یک متر نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش داشته است با توجه به وضعیت توپوگرافی بیشتر در سواحل دریای شمالی نشان خواهد داد.

به‌روزرسانی سامانه ها و سخت افزارهای تصویربرداری

رییس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اینکه در سطح سخت افزار و نرم افزار نیازمند به‌روزرسانی هستیم، گفت: ۳۰ ایستگاه و نرم افزار پردازش در حوزه ارسال تصاویر به‌روزرسانی شد.

وی اضافه کرد: سعی کردیم در تعامل با سایر دستگاه ها، توسعه و نگهداری را مورد توجه قرار دهیم و عکس برداری هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار و دوربین های متریک و تصاویر ماهواره ای را انجام دادیم.

جاویدانه اظهار داشت: تولید چارت های دریایی از دیگر اقدامات است که تا پیش از این در انگلستان انجام می شد، این مهم از سال ۲۰۱۶ توسط سازمان نقشه برداری انجام شد و کل خلیج فارس را مورد پایش قرار دادیم.

وی، رونمایی از اطلس های پویا، تکمیل و به‌روزرسانی آرشیو ۷۰ ساله تصاویر، راه اندازی سامانه اصالت سنجی تصاویر، نظارت بر استانداردها، تدوین ۳۰ عنوان دستورالعمل، نیازسنجی و تعامل با دستگاه ها و تصویب آیین نامه جدید شورای عالی نقشه برداری را از دیگر اقدامات در این بخش عنوان کرد.

بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک

جاویدانه با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۳ گفت: این همایش از ۹ تا ۱۰ اردیبهشت و نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت برگزار می شود.

وی ابراز داشت: امسال ۱۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که نسبت به سال گذشته که ۷۰ مورد بود، رشد چشمگیری داشته است. علاوه برارائه مقاله ها، ۹ کارگاه آموزشی و ۲ نشست تخصصی در حوزه دریامحور و چالش های نقشه برداران برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش محورهای همایش شامل: 

• ژئودزی و ژئودینامیک (تعیین موقعیت، ناوبری و چارچوب‌های مختصاتی زمین مرجع و…)

• فتوگرامتری و سنجش‌ازدور (پهپاد، سامانه‌های پویای تولید و به روزرسانی نقشه  و اطلاعات مکانی و … )

• سامانه‌ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی (GIS & SDI) و مدیریت منابع مکانی غیرمتمرکز

• آبنگاری (چارت دریایی، تغییرات تراز دریا، ایمنی دریانوردی، کاداستر دریایی و MSDI)

• کارتوگرافی ( اطلس‌های پویا، نقشه های تعاملی و تقاضامحور، نام های جغرافیایی و تقسیمات کشوری)

• فناوری‌های نوین در حوزه اطلاعات مکانی(شهر سه بعدی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، متاورس و …)

• سیاست‌ها، قوانین،  استانداردها و تنظیم گری در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی

• کاربرد اطلاعات مکانی در (دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، حدنگاری، آمایش سرزمین، توسعه دریامحور و سامانه‌های تصمیم‌یار مکانی)

• کاربرد اطلاعات مکانی در (مدیریت بحران، مدیریت منابع طبیعی، اقلیم و محیط زیست، حمل و نقل و …)

رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم در آن تاثیرگذار است، به‌طوری که نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از یک متر کاهش داشته است.

به گزارش مارین نیوز، علی جاویدانه امروز (یکشنبه) در سومین نشست سیاستگذاری بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۳ اظهار داشت: ۲۲ ایستگاه در سواحل شمالی و جنوبی فعال است که وضعیت جزر و مد و تراز دریا را برای یک سال آینده پیش بینی می‌کند.

وی ادامه داد: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم داریم، بیش از یک متر نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش داشته است با توجه به وضعیت توپوگرافی بیشتر در سواحل دریای شمالی نشان خواهد داد.

به‌روزرسانی سامانه ها و سخت افزارهای تصویربرداری

رییس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اینکه در سطح سخت افزار و نرم افزار نیازمند به‌روزرسانی هستیم، گفت: ۳۰ ایستگاه و نرم افزار پردازش در حوزه ارسال تصاویر به‌روزرسانی شد.

وی اضافه کرد: سعی کردیم در تعامل با سایر دستگاه ها، توسعه و نگهداری را مورد توجه قرار دهیم و عکس برداری هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار و دوربین های متریک و تصاویر ماهواره ای را انجام دادیم.

جاویدانه اظهار داشت: تولید چارت های دریایی از دیگر اقدامات است که تا پیش از این در انگلستان انجام می شد، این مهم از سال ۲۰۱۶ توسط سازمان نقشه برداری انجام شد و کل خلیج فارس را مورد پایش قرار دادیم.

وی، رونمایی از اطلس های پویا، تکمیل و به‌روزرسانی آرشیو ۷۰ ساله تصاویر، راه اندازی سامانه اصالت سنجی تصاویر، نظارت بر استانداردها، تدوین ۳۰ عنوان دستورالعمل، نیازسنجی و تعامل با دستگاه ها و تصویب آیین نامه جدید شورای عالی نقشه برداری را از دیگر اقدامات در این بخش عنوان کرد.

بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک

جاویدانه با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۳ گفت: این همایش از ۹ تا ۱۰ اردیبهشت و نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت برگزار می شود.

وی ابراز داشت: امسال ۱۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که نسبت به سال گذشته که ۷۰ مورد بود، رشد چشمگیری داشته است. علاوه برارائه مقاله ها، ۹ کارگاه آموزشی و ۲ نشست تخصصی در حوزه دریامحور و چالش های نقشه برداران برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش محورهای همایش شامل: 

• ژئودزی و ژئودینامیک (تعیین موقعیت، ناوبری و چارچوب‌های مختصاتی زمین مرجع و…)

• فتوگرامتری و سنجش‌ازدور (پهپاد، سامانه‌های پویای تولید و به روزرسانی نقشه  و اطلاعات مکانی و … )

• سامانه‌ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی (GIS & SDI) و مدیریت منابع مکانی غیرمتمرکز

• آبنگاری (چارت دریایی، تغییرات تراز دریا، ایمنی دریانوردی، کاداستر دریایی و MSDI)

• کارتوگرافی ( اطلس‌های پویا، نقشه های تعاملی و تقاضامحور، نام های جغرافیایی و تقسیمات کشوری)

• فناوری‌های نوین در حوزه اطلاعات مکانی(شهر سه بعدی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، متاورس و …)

• سیاست‌ها، قوانین،  استانداردها و تنظیم گری در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی

• کاربرد اطلاعات مکانی در (دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، حدنگاری، آمایش سرزمین، توسعه دریامحور و سامانه‌های تصمیم‌یار مکانی)

• کاربرد اطلاعات مکانی در (مدیریت بحران، مدیریت منابع طبیعی، اقلیم و محیط زیست، حمل و نقل و …)

بازنشر مرین‌پرس به نقل از مارین‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

این جلبک توانایی ویژه‌ ای دارد

ی فروردین 26 , 1403
شاید تا پیش از این تصور می‌ شد که تنها باکتری‌ ها می‌ توانند نیتروژن را دریافت کنند و آن را به شکلی تبدیل کنند که برای حیات روی زمین قابل استفاده باشد، اما اکنون مشخص شده که یک جلبک نیز قادر به انجام چنین کاری است، البته در طول […]

همچنین بخوانید: